SBO Aquamarijn: “Waar speciaal gewoon kan zijn”

SBO Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Op onze school worden leerlingen geplaatst, wanneer ze aangepast onderwijs nodig hebben. Speciaal basisonderwijs is er voor leerlingen die het op de gewone basisschool te moeilijk vinden. De school biedt dezelfde leerstof aan als de gewone basisschool, maar houdt rekening met de ontwikkelingsproblemen en geeft onderwijs op een manier die aansluit bij wat de kinderen kunnen.