Expertisecentrum

Expertisecentrum Briljant maakt deel uit van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden, regionaal onderwijs-, expertise- en kenniscentrum voor passend onderwijs.
Binnen de Stichting hebben EC Briljant en SBO Aquamarijn elk een onafhankelijke positie en een eigen rol in de afstemming van het onderwijs in de regio op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Bij EC Briljant is met ingang van januari 2022 plaats voor een

Ambulant begeleider 0,4 Fte

Klik op onderstaande link voor de vacature van het Expertisecentrum