Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden
Postbus 6001
8902 HA Leeuwarden.

SBO Aquamarijn is de school die valt onder de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden (SCSBO te Leeuwarden), het Expertisecentrum Briljant maakt eveneens onderdeel uit van de stichting.
De Stichting heeft als bestuurder F. P. Klaassen.

Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het onderwijs op SBO Aquamarijn overeenkomstig is met de grondslag en de doelstelling van de Stichting. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de uitvoering van de taken en bevoegdheden door de bestuurder.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de school en draagt zorg voor het onderwijs.

Leden van de Raad van Toezicht;

  • De heer G. Luinstra (voorzitter)
  • De heer M. van Hoewijk
  • De heer C. Vos
  • De heer J. Postma
  • Mevrouw J. Kuijpers