Management

  • F. Klaassen; directeur-bestuurder a.i.
  • M. Wiersma; adjunct-directeur / teamleider Onderbouw & Middenbouw
  • H. Weda; teamleider Bovenbouw

Als gevolg van de AVG zullen de namen van de medewerkers niet langer gepubliceerd staan op deze website.