Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

Alle basisscholen in Nederland maken deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In Friesland is dit één samenwerkingsverband voor de hele provincie. Samen hebben de besturen van deze basisscholen de zorg voor leerlingen bij wie het niet allemaal vanzelfsprekend gaat in een ondersteuningsplan georganiseerd. In dit plan is geregeld dat de scholen eerst zelf de leerlingen de nodige hulp zullen geven. Daarbij kan ook de hulp van deskundigen worden inroepen, zoals een psycholoog of een ambulant begeleider uit de speciale basisschool. Pas wanneer ondanks alle zorg blijkt dat het kind beter op een speciale (basis) school geholpen kan worden, zal men de leerling verwijzen.

Alle informatie over dit samenwerkingsverband vindt u op de website: www.passendonderwijsinfryslan.nl