Schoolplan

De stichting heeft net een nieuw strategisch beleidsplan. De school is bezig het nieuwe schoolplan vorm te geven.