Geef me de 5

Geef me de 5 is een methodiek die antwoord geeft op de vraag: hoe om te gaan met CASS (CASS staat voor elke denkbeeldige leerling met kenmerken van Autisme Spectrum Stoornissen, afgekort ASS). Het denken en het gedrag van CASS zijn het gevolg van zijn gefragmenteerd waarnemen. Hierdoor ontbreekt samenhang voor CASS waardoor hij veel onduidelijkheid ervaart en onzeker wordt met paniek, angst en ongewenst gedrag als gevolg.

Boos worden en het ongewenste gedrag bestraffen heeft geen zin. Het is wel belangrijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Wat is niet duidelijk? Wat wil CASS zeggen? Welke hulpvraag kan CASS nog niet verwoorden? Welke samenhang mist hij? Als CASS duidelijkheid wordt geboden, verdwijnt zijn ongewenste gedrag.

Geef me de 5 biedt praktische handvatten om ‘Duidelijk op de 5’ te zijn. Met behulp van de bekende puzzel van 5: WIE, WAT, HOE, WAAR en WANNEER kan, op iedere CASS afgestemd, duidelijkheid gecreëerd worden. Deze duidelijkheid wordt gegeneraliseerd om samenhang aan te brengen naar andere situaties en ondertiteld, om woorden te geven aan CASS zijn eigen ‘ik’, anderen en de omgeving. Indien wenselijk wordt ook de waarom uitgelegd om CASS meer inzicht te geven en zijn motivatie te bevorderen.

Geef me de 5 is uniek in zijn praktische handvatten die concreet zijn en tegelijkertijd op maat te maken voor elke CASS. In de benadering naar CASS toe is zijn ASS als uitgangspunt nemen, en daarmee als oorzaak voor zijn (probleem-) gedrag, niet eerder op deze manier omschreven en praktisch uitgewerkt. Tenslotte is Geef me de 5 onderscheidend van andere methodieken omdat de basishouding, verweven in de methodiek en essentieel voor het effectief inzetten, uitgewerkt is.

Voor meer informatie over Geef me de 5 klik hier