Ouders

De school en de ouders

De ouders (lees ook: verzorgers) van onze leerlingen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en daarom de belangrijkste partner voor school. Meedenken en meebeslissen als ouders over de ontwikkeling van hun kinderen en die van school is belangrijk. Dit kan op allerlei manieren door o.a. deelname aan de schoolactiviteiten in de ouderraad of meebeslissen over de organisatie in de medezeggenschapsraad.

Contacten van school uit

 • Ouders van nieuwe leerlingen worden samen met hun kind uitgenodigd voor een kennismaking vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar. Kinderen maken dan ook kennis met de nieuwe juf of meester.
 • In één van de eerste weken van het schooljaar krijgen de ouders/verzorgers op een kennismakingsavond de gelegenheid om het team en de andere ouders te ontmoeten.
 • In die weken zal met ouders van nieuwe leerlingen een bespreking zijn van het Alhgemeen Handelingsplan bij Plaatsing. Dit gesprek vindt plaatst met de teamleiders van de bouw waarin uw kind geplaatst is.
 • Eén keer per jaar komt de leerkracht van uw kind op huisbezoek. Dit bezoek vindt zoeveel mogelijk plaatsvoor de kerstvakantie.
  In de onderbouw hebben ouders via de mail contact met de leerkrachten. Op deze manier kunnen ouders en leerkrachten de noodzakelijke informatie uitwisselen.
 • In januari en juni krijgt elk kind een rapport. Voorafgaand hieraan bespreekt de leerkracht dit in een gesprek van ongeveer twintig minuten met de ouders. Ook het schoolwerk kan daningekeken worden.
 • Soms krijgen kinderen een onderzoek, bijvoorbeeld door de psycholoog van de school. U krijgt hier altijd van te voren bericht over. De resultaten hiervan worden met de ouders besproken.
 • Maandelijks (zo mogelijk)verschijnt er een nieuwsbrief, waarin actueel nieuws over de school wordt opgenomen. Deze brief wordt digitaal verstuurd aan ouders. Op verzoek kan deze brief op papier worden meegegeven. De nieuwsbrief is ook altijd te vinden op de website van de school, onder Nieuws–> Nieuwsbrieven
 • Eén keer per jaar wordt er een oudermiddag gehouden. Dit is vaak de afsluiting van de Projectweken in het voorjaar.
 • Ook worden er regelmatig ouderinformatie-bijeenkomsten georganiseerd waarvoor ouders worden uitgenodigd o.a. over Social Media, over Geef-me-de-5, over het Onderwijsaanbod van de school
 • Eéns per twee jaar organiseert de school een Open Morgen, vaak op een zaterdag in oktober/november. Deze is te bezoeken voor alle belangstellenden.
 • Alle actuele én algemene informatie is ook te vinden op de website.