Ouders

De school en de ouders 

De ouders (lees ook: verzorgers) van onze leerlingen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en daarom de belangrijkste partner voor school. Meedenken en meebeslissen als ouders over de ontwikkeling van hun kinderen en die van school is belangrijk. Dit kan op allerlei manieren door o.a. deelname aan de schoolactiviteiten in de ouderraad of meebeslissen over de organisatie in de medezeggenschapsraad. 

Contacten van school uit 

 • Ouders van nieuwe leerlingen worden samen met hun kind uitgenodigd voor een kennismaking vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar. Kinderen maken dan ook kennis met de nieuwe juf of meester. 
 • In één van de eerste weken van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4. 
 • In de eerste weken van het schooljaar zal met alle ouders van de leerlingen een bespreking zijn van het Ontwikkel Perspectief. Dit gesprek vindt plaatst met de leerkracht. 
 • De leerkrachten gaan op huisbezoek bij de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen.  
 • In februari en juni krijgt elk kind een rapportfolio. Voorafgaand hieraan bespreekt de leerkracht dit in een gesprek met de ouders. Ook het schoolwerk kan dan ingekeken worden. 
 • Soms krijgen kinderen een onderzoek, bijvoorbeeld door de psycholoog van de school. U krijgt hier altijd van tevoren bericht over. De resultaten hiervan worden met de ouders besproken. 
 • Voor elke grote vakantie verschijnt er een nieuwsbrief, waarin actueel nieuws over de school wordt opgenomen. Deze brief wordt digitaal verstuurd aan ouders. 
 • Eén keer per jaar wordt er een inloopmiddag gehouden. Dit is vaak de afsluiting van de Projectweken in het voorjaar. 
 • Ook worden er regelmatig ouderinformatie-bijeenkomsten georganiseerd waarvoor ouders worden uitgenodigd o.a. over Social Media, over Geef-me-de-5, over het Onderwijsaanbod van de school 
 • Eéns per twee jaar organiseert de school een Open Dag in oktober of november.  Deze is te bezoeken voor alle belangstellenden. 
 • Alle actuele én algemene informatie is ook te vinden op de website.