Oudertevredenheidsenquete

Om de twee of drie jaar wordt onder de ouders van de Aquamarijn een ‘Oudertevredenheid-enquête’ gehouden. Deze geven door het grote aantal ingevulde enquêtes een betrouwbaar beeld. Het bestuur en het team zijn trots op de totale waardering die door de ouders aan SBO Aquamarijn werd gegeven.

Hieronder staat de link naar de oudertevredenheidsenquete van 2023:

Oudertevredenheidsenquête 2023