Verlof aanvragen

Als u bijzonder verlof voor uw zoon/dochter wilt aanvragen, kunt u onderstaand formulier (link) invullen en mailen naar administratie@sbo-aquamarijn.nl of inleveren bij de administratie van de school. Graag het formulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, een antwoord op uw verzoek.

Aanvraagformulier buitengewoon verlof